Нийслэлийн хэмжээнд өнгөрсөн долоо хоногт гал түймрийн 39, аврах ажиллагааны 1 дуудлагаар алба хаагчид шуурхай үүрэг гүйцэтгэж, утаажилтын бүсээс 12 иргэнийг гарган, 1.4 тэрбум төгрөгийн өмч хөрөнгийг авран хамгааллаа.
Нийслэлийн хэмжээнд өнгөрсөн долоо хоногт гал түймрийн 29 дуудлагаар алба хаагчид шуурхай үүрэг гүйцэтгэлээ. Аюулт үзэгдэл, ослоос иргэдийн  200 сая төгрөгийн өмч хөрөнгийг авран хамгаалав. Нийт дуудлага мэдээллийг өмнөх...

СҮҮЛИЙН НИЙТЛЭЛҮҮД