Сонгинохайрхан дүүргийн 7,26,40,41, дүгээр хороодоор шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж мэдээллийг хөдөлгөөнт эргүүл хэлбэрээр тогтмол хүргүүлэн ажиллаж байна.