Нийслэлийн хэмжээнд өнгөрсөн долоо хоногт гал түймрийн 2, аврах ажиллагааны 2 дуудлагаар алба хаагчид шуурхай үүрэг гүйцэтгэж, 328 сая төгрөгийн өмч хөрөнгийг авран хамгааллаа.