Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2023 оны А/231 дүгээр захирамжийн хүрээнд нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайд иргэн, аж ахуй нэгжийн зөвшөөрөлгүй барьсан хашаа, хаалт зэргийг албадан буулгах ажлыг Газар зохион байгуулалтын албанаас хийж байна. Энэ дагуу дүүргийн 11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр Хангай хотхоны зүүн урд талын нийтийн эзэмшлийн замд зөвшөөрөлгүй автомат хаалт байршуулан илүү гарсан талбайг хашаалсан аж ахуй нэгжийн зөрчлийг арилгаж ажиллалаа.