Сүхбаатар дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит Х хуралдаан 2023 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдөр цахим болон танхимаар хуралдаж 4 асуудал хэлэлцлээ.

Хуралдаанаар:

1″Дүүргийн Газар зохион байгуулалтын 2023 оны төлөвлөгөөний хагас жилийн биелэлтийн тухай”

2.”Дүүргийн Газар зохион байгуулалтын 2023 оны төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай”

3.”Дүүрэгт Улс, нийслэл, дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалт болон нийслэл, дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2023 онд хийгдэх хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний явцын тухай” асуудлуудыг дүүргийн Засаг дарга Х.Болормаа

4. Бусад асуудлыг дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга Б.Энхболд нар тус тус танилцуулж хуралдаанаар хэлэлцэн холбогдох тогтоол шийдвэрүүдийг гаргасан байна.

Дүүргийн Газар зохион байгуулалтын 2023 оны төлөвлөгөөний хагас жилийн биелэлт 84.7 хувьтай хэрэгжиж байна.