Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр хороо, Сэлбэ гол дагуу үерийн эрсдлээс хамгаалж хийсэн шороон түр даланг зөөж, тээвэрлэх ажлыг замын хөдөлгөөний ачаалал буурсан үед буюу шөнийн цагаар хийж байгаа. Үерийн хүчитгэсэн даланг зөөвөрлөх үед орчны тоосжилтыг бууруулахаар усаар мананцар үүсгэн байнга чийгшүүлэлт хийж ажиллав.