Тус музейн үзмэрийн орон зайг нэмэгдүүлэх, шинэ уран бүтээл, орчин үеийн технологи, томоохон уран бүтээлүүд, шинэ үзмэрээр баяжуулж дэглэж байгаа аж.

Иймд үйлчлүүлэгчдийн аюулгүй байдал, тав тухыг харгалзан үйл ажиллагааг энэ сарын 12-ноос ирэх сарын 14 хүртэл түр хугацаагаар хааж буйг албан ёсоор Чингис хаан музейн захиргаанаас мэдэгдлээ.