7 дугаар хороо 40 дүгээр байрны зүүн урд дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хүүхдийн тоглоом, чийрэгжүүлэлтийн төхөөрөмжүүдтэй, ногоон байгууламж бүхий 374мкв иж бүрэн тохижилт хийв.