Сүхбаатар дүүргийн хэмжээнд үерийн дараах сэргээн босголтын ажлууд үерийн хор уршгийг арилгах, сэргээн засварлах, ариутган халдваргүйжүүлэх, цаашид үүсч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, авран хамгаалах чиглэлүүдээр өрнөж байгаа. Өнөөдөр нийслэлийн ИТХ-ын төлөөлөгч, Сүхбаатар дүүргийн Засаг дарга Х.Болормаа 15, 18, 20 дугаар хороонд үерийн улмаас эвдэрсэн далан, суваг шуудуу, гарам, орц гарцыг сэргээн засаж, хүчитгэн шинэчилж байгаатай газар дээр нь танилцлаа. 15 дугаар хороонд 81-84 дүгээр гудамж, ЯЦЦ, Архустайн зуслан, ЗМ зуслан, дэд станц, Донж хотхон орчим буюу 5 хэсэг газар 1,2км орчим даланг барьж хүчитгэн, айл өрх рүү орох орцыг гарцыг чөлөөлж, автомашин саадгүй зорчих нөхцлийг бүрдүүллээ. Мөн 18 дугаар хороо, Бэлхийн 48, 49 дүгээр гудамжны үерийн улмаас эвдэрч, сүйдсэн 0,9км урттай сувгийг ухаж сэргээсэн бол 20 дугаар хорооны үерт өртөж эвдэрч, сэтэрсэн 7 байршилд авто гүүрүүдийг нөхөн сэргээн засварлаж, үерийн суваг шуудууг ухаж, засварлан иргэдийн аюулгүй зорчих нөхцөл бололцоог бүрдүүллээ. Эдгээр байршлуудад Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн дарга Т.Эдмон, Сүхбаатар дэвшил ОНӨААТҮГ-ын дарга Б.Амгалан нар 20 гаруй албан хаагчдын хамт 14 техник хэрэгсэлтэй ажиллаж байна.