Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах, газар ашиглалтыг сайжруулах, явган хүний зам, талбайн хүрэлцээ, хангамжийг нэмэгдүүлэхээр газар чөлөөлөх ажил үргэлжилсээр байна.

Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2023 оны Хууль журмын хэрэгжилтийг хангуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай А/232 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хороо, Залуучууд зочид буудлын урл талд, Атимос ХХК-ийн зөвшөөрөлгүй барьсан бетонон хашааг буулгаж, нийтийн эзэмшлийн зам талбайг чөлөөллөө.