Сүхбаатар дүүргийн хэмжээнд 2023 онд нийслэл, дүүргийн Засаг даргын захирамжаар 756 тоосгон гараашийг буулгаж, газар чөлөөлөлт хийхээр төлөвлөсөн. Өнөөдрийн байдлаар 8 байршлын 166 гараашийг буулгаад байна.

Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах, газар ашиглалтыг сайжруулах, явган хүний зам, талбайн хүрэлцээ хангамжийг нэмэгдүүлэн, онцгой чиг үүргийн байгууллагуудын тээврийн хэрэгслийг чөлөөтэй нэвтрэх боломжийг хангах зорилгоор орон сууцны хороолол дундах өмчлөх эрхийн гэрчилгээгүй гараашуудыг үе шаттайгаар буулгаж байгаа. Өнөөдөр дүүргийн 3-р хороо, Орос 3 дугаар сургууль орчмын 98 гараашийг буулгаж байна. Энэ байршил нь хөдөлгөөний ачаалал ихтэй хэсэг. Газар чөлөөлөлт хийсэн энэ байршилд Нийслэлийн Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын Ерөнхий архитектор, Замын хөгжлийн газрын баталсан ажлын даалгаврын дагуу одоо байгаа замыг шинэчлэн өргөтгөж, авто зогсоол, явган зам, ногоон байгууламж бүтээн байгуулалтыг дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийнэ. Өөрөөр хэлбэл, одоо байгаа замыг стандартад нийцүүлэн өргөтгөх юм. Мөн 7, 8-р хороон дээр 3 байршилд 44 гарааш буулгаж байгаа бөгөөд нийтдээ энэ 7 хоногт 144 гараашийг буулгах ажил өрнөж байна.

Сүхбаатар дүүрэг 2022 онд 21 байршилд 411 гарааш чөлөөлсөн. Газар чөлөөлөлт хийсэн байршуудад авто зогсоол, ногоон байгууламж, явган замын ажил хийж гүйцэтгэсэн.