Нийслэлийн хэмжээнд өнгөрсөн долоо хоногт гал түймрийн 29 дуудлагаар алба хаагчид шуурхай үүрэг гүйцэтгэлээ. Аюулт үзэгдэл, ослоос иргэдийн  200 сая төгрөгийн өмч хөрөнгийг авран хамгаалав.

Нийт дуудлага мэдээллийг өмнөх оны мөн үеийн 7 хоногтой харьцуулахад 17.2% буурсан үзүүлэлттэй байна гэж нийслэлийн Онцгой байдлын газраас мэдээллээ.